Stap 1: Energie inventarisatie

Een daartoe gecertificeerde medewerker gaat in overleg met u een inventarisatie uitvoeren op locatie. Aan de hand van o.a. metingen, aanwezige installaties, huidige verlichting en gebouw technische factoren wordt het huidige energie-label bepaald.
 

Stap 2: Evaluatie inventarisatie

Aan de hand van de eindrapportage wordt met u besproken hoe tot de huidige energie-label is gekomen. Maar vooral wat te doen om te voldoen aan de wettelijke norm per 2023.
 

Stap 3: plan van aanpak, planning

In overleg wordt op detail bepaald wat het plan van aanpak moet worden om het energie-label C te verkrijgen. Ook de planning is hierbij van groot belang en moet zijn afgestemd op het meerjarenplan van u met betrekking tot het vastgoed.
 

Stap 4: Resultaat conform wettelijke regelgeving 2023

Na uitvoering van alle werkzaamheden en gedane investeringen wordt het Energie-label C behaald en geregistreerd. Hiermee is uw doel bereikt.
 

Stap 5: Ultieme streven: Energie-label A

Bekend is dat het uiteindelijke doel van de overheid is dat elk kantoorgebouw in 2030 moet gaan voldoen aan Energie-label A. In de eindrapportage worden de verwachtte inspanningen daartoe al omschreven. De Upgrade tot dit ultieme niveau wordt volledig in kaart gebracht op basis van een meerjarenplan.

 

"Energie-label c: niet meer dan volgen van ons stappenplan"

U als eigenaar van een kantoorpand bent zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van het juiste energielabel. Dit soort activiteiten, die niet tot uw corebusiness behoren, worden vaak vooruit geschoven in de tijd.

Het is nu nog geen 2023. Wanneer u nu de plannen gaat maken kunt u de benodigde investering verdelen over een aantal jaren en wellicht gebruiken om direct al andere wensen cq. eisen te realiseren binnen uw pand. De kans dat u hierbij ook gebruik kunt gaan maken van eventuele subsidies is aanwezig.Een goed georganiseerde verhuizing (Verhuismanagement), een sfeervol en praktisch ontwerp 
(Interieurontwerp),
 een goed doordachte inrichting (Projectinrichting)  unieke visuals op wanden, ramen, vloeren en plafonds (Interieursigning) tot en met een unieke en goed georganiseerde (her)opening van uw huisvesting (Hospitality), Een prachtig beeld (Vastgoedbeeld)

Met de overige diensten van Facility MPS maakt u het plaatje compleet.

MPS Energie is een dienstverlening van E Label C

“ENERGIE-label C! Het mag u niet teveel energie gaan kosten”

- Alex den Besten -